Jontec
  • Preparat JONTEC jest specjalistycznym specyfikiem, używanym do zdzierania oraz usuwania powłok woskowych i polimerowych z podłoży będących wrażliwymi na działanie alkaliów. Środek ten stosowany jest do czyszczenia podłóg przed ponownym nałożeniem nowej jej warstwy.

    Odznacza się nieuciążliwym, lekko perfumowanym zapachem. Pomaga w bezpieczny i szybki sposób usunąć stare i zużyte warstwy podłogowe. Dla zachowania bezpieczeństwa należy go przechowywać z dala od żywności i napojów oraz w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt. Środek nie powinien być uwalniany do kanalizacji, wód gruntowych oraz powierzchniowych; jeśli jednak tak się stanie, należy go rozcieńczyć dużą ilością wody. W przypadku dostania się preparatu do oczu, należy je obficie przepłukać letnią wodą, a w sytuacji przedłużonego utrzymywania się efektu drażniącego, skontaktować się z lekarzem. W sytuacji niezamierzonego uwolnienia preparatu do środowiska należy zebrać go za pomocą trocin, piasku, ziemi okrzemkowej lub innych substancji, wiążących ciecze.

Witaj, nieznajomy!

Wygląda na to, że jesteś tutaj nowy. Jeśli chcesz wziąć udział, należy kliknąć jeden z tych przycisków!