Säkerhetsdatablad, varningsetiketter, säkerhetsrådgivning och utbildning i kemikaliehantering
  • Vi klassificerar ämnen och beredningar och utformar säkerhetsdatablad enligt myndigheternas förordningar samt bifogar en lagstadgad utredning. Vi erbjuder säkerhetsrådgivning kring transport av farligt gods för väg och sjö. Amasis Konsult AB har Säkerhetsrådgivare godkänd av MSB. Also Amasis tillhandahåller skräddarsydda utbildningar i kemikaliehantering, säkerhet och dokumentation av farligt gods för väg- och sjötransport.

    Safety data sheet Environmental Consultant

Witaj, nieznajomy!

Wygląda na to, że jesteś tutaj nowy. Jeśli chcesz wziąć udział, należy kliknąć jeden z tych przycisków!